Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 378
Năm 2020 : 1.593
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TỪ NĂM 1994 ĐẾN NAY

Phßng GD vµ §T Vò Th­­ặ¯

danh s¸ch c¸n bé GV c«ng tac t¹i tr­ặ¯êng
Tõ n¨m 1994 §Õn nay

Tr­­ặ¯êng THCS T©n Hßa

 

Họ và tên

Năm sinh

Vào Ngành

Năm công tác tại Tân Hòa

Danh hiệu thi đua

Ghi chú

1

Nguyễn Cao Thượng

1957

1979

1981

CSTĐ Cơ Sở

Chuyển trường Thị Trấn

2

Đỗ Đỗ Thị Nhàn

1952

1972

1979

CSTĐ Cơ Sở

Đã nghỉ hưu

3

Phạm Văn Trị

1968

 

 

LĐTT

Đã nghỉ hưu

4

Đỗ Đình Hoạch

1949

1970

 

LĐTT

Đã nghỉ hưu

5

Trần Thị Thu

1952

1972

1977

GVG Tỉnh

Đã nghỉ hưu

6

Phạm Thị Hạnh

1952

1974

 

LĐTT

Đã nghỉ hưu

7

Vũ Thị Chuẫn

1952

1970

1995

LĐTT

Đã nghỉ hưu

8

Phạm Thị Hường

1955

1977

1977

GVG Tỉnh

Đã nghỉ hưu

9

Lại Thị Thược

1955

1977

1980

CSTĐ Cơ Sở

Đã nghỉ hưu

10

Triệu Thị Thái

1958

1981

2003

CSTĐ Cấp Tỉnh

Đã nghỉ hưu 

11

Nguyễn Thị Thơm

1958

1981

1981

CSTĐ Cơ Sở

Đã nghỉ hưu

12

Đỗ Thị Lý

1958

1980

 

GVG Cơ Sở

Đã nghỉ hưu

13

Nguyễn Thị Thoa

1958

1979

1982

LĐTT

Đã nghỉ hưu

14

Đỗ Thị Thanh

1969

1991

1991

GVG Cơ Sở

Chuyển trường

15

Đào Thị Quế

1956

1980

1980

CSTĐ Cấp Tỉnh

Đã nghỉ hưu

16

Phạm Thị Liên

1956

1979

1979

LĐTT

Chuyển trường

17

Nguyễn Thị Nguyệt

1963

1985

1988

GVG Cơ Sở

Đã nghỉ hưu

18

Hoàng Thị Thanh Hương

1974

1995

1997

GVG Tỉnh

Chuyển trường

19

Tô Thị Thủy

1978

2002

2004

GVG Cơ Sở

Chuyển trường

20

Lại Thị Hằng

1969

1990

2013

CSTĐ Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

21

Đỗ Quốc Trưởng

1972

1992

1995

CSTĐ Cơ Sở

Chuyển về TP Thái Bình

22

Trần Thị Thôn

1960

1981

1985

CSTĐ Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

23

Trần Thị Nhung

1971

1992

1994

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

24

Nguyễn Thị Bình

1973

1995

1995

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

25

Trần Thị Hiền

1974

1996

2012

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

26

Vũ Hồng Vân

1971

1992

1993

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

27

Phạm Thị Kim Thoa

1968

1990

1990

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

28

Bùi Thị Hồng Oanh

1964

1990

1994

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

29

Vũ Thị Kim Oanh

1969

1992

2004

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

30

Lại Anh Tuấn

1981

2005

2012

CSTĐ Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

31

Vũ Thị Thu Hương

1979

2005

2008

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

32

Phan Văn Khao

1974

1996

1996

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

33

Phạm Thị Hiên

1975

1996

1997

GVG Tỉnh

Hiện đang công tác tại trường

34

Trần Thị Diên

1983

2007

2011

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

35

Trương Công Linh

1985

2008

2008

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

36

Nguyễn Thị Thanh

1974

1995

2010

CSTĐ Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

37

Trần Thị Xoan

1961

1983

1983

CSTĐ Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

38

Nguyễn Thị Tuyết

1969

1990

1992

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

39

Đỗ Thị Thu Hiền

1969

1991

1995

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

40

Phạm Thị Hồng Thúy

1979

2004

2010

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

41

Nguyễn Tiến Lương

1964

1991

1991

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

42

Phạm Thị Thêu

1962

1983

1983

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

43

Đặng Thị Nhâm

1972

1993

2008

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

44

Phạm Thị Kim Thu

1960

1987

1987

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

45

Bùi Đức Phơn

1962

1989

2009

GVG Cơ Sở

Hiện đang công tác tại trường

46

Lại Thị Thu

1969

1992

1996

GVG Tỉnh

Hiện đang công tác tại trường

47

Bùi Thị Nhuần

1976

1995

1995

LĐTT

Hiện đang công tác tại trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T©n Hßa, ngµy 12  th¸ng 03 n¨m 2015

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới