Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hoà

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcstanhoa@edu.viettel.vn