Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hoà

Vũ Thư - Thái Bình